Käyttäytymisanalyyttinen konsultaatio ja vanhempainohjaus

  • WiseMind Psychotherapies & Consulting Oy:n käyttäytymisanalyyttinen konsultaatio tarjoaa perusteellista arviointia erilaisten emotionaalisten- sekä käyttäytymisongelmien syistä ja niitä ylläpitävistä tekijöistä. Arvioinnin jälkeen asiakas saa suositukset ja ohjeistuksen erilaisiin interventioihin ongelmien hoitamiseksi. Tällaisia ongelmia saattavat olla mm. lasten- ja nuorten käytöshäiriöt, itsetuhoinen- ja tuhoava käyttäytyminen, ahdistuneisuushäiriöt, impulssikontrollin häiriöt, riippuvuushäiriöt, masentuneisuus, vihanhallinnan ongelmat, jne.

  • Kliininen käyttäytymisanalyysi on modernin ja tehokkaan käyttäytymisterapian perusta. Sen avulla voidaan tehokkaasti hoitaa lasten, nuorten ja aikuisten käyttäytymisen- ja tunne-elämän ongelmia.


  • Käyttäytymisanalyyttinen konsultaatio perustuu käyttäytymisen funktionaaliseen analyysiin sekä muihin näyttöön perustuviin analyysimenetelmiin ja interventioihin.

  • Analyysi ja hoito tapahtuvat mieluiten siinänä ympäristössä, jossa ongelmat esiintyvät esim. kotona tai koulussa. Alkuun ongelmakäyttäytyminen analysoidaan mahdollisimman tarkasti, jonka jälkeen testataan hypoteesit ja suunnitellaan interventio.

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.
Dalai Lama XIV